Thông tin chi tiết

Tổ Hợp Trang trại - Nhà Xưởng Quy mô (Hình Thức M&A Cổ phần Cty) - Tỉnh Bình Phước- Huyện Đồng Phú - Diện tích đất: 250.000m - Quy Mô: 1.200 nái và 14.000 heo thịt - Diện tích nhà Xưởng và phụ trợ - Đang cho Tập Đoàn thuê: 3,5 tỷ/ quý -

-->