Thông tin chi tiết

Long Thành - BĐS Công nghiệp - Đồng Nai

kCN Tam Phước

- Diện tích Đất:  76.000 m

- Diện tích nhà xưởng: 33.000m(5 nhà)

(Số 1: 6.864, số 2: 7.488, số 3:4.608, số 4: 7.332, số 5: 6.708)

- Hiện trạng: Xưởng đang cho thuê, thu nhập thuê 75.000 USD/tháng

- Hệ mái: cho thuê mái nhà để tấm pin năng lượng mặt trời, (Doanh thu hệ mái: thuê 360 triệu /năm ).

- Khu văn phòng 900m, Nhà ở công nhân và chuyên gia

-->