Thông tin chi tiết

H TÂY - APARTMENT - VIEW H SEN - THOÁNG TRƯỚC VĨNH VI

Din tích 200m x 8 tng mt tin 10m

Hướng tây nam

Din tích xây 200m 7 tng + 1 hm

Nhà xây thành 2 khi

Ni tht thiết kế hin đại

Ch mua va va vn hành

Đường trước nhà ô tô tránh nhau

Phía sau là ngõ nh 1,5m

-->