Thông tin chi tiết

sang Nhượng Cổ phần Cty - Ngành Gỗ - Đồng Nai - Tp Long Khánh - Đât KCN - Gồm Đất và nhà xưởng + Tặng máy móc ngành gỗ

- Diện tích Đất: 20.000m ( Năm 2058)

- Diện tích nhà xưởng văn phòng hơn: 10.000m

-->