Thông tin chi tiết

Trường Đại học Tư thục Phương Nam và Cơ sở 2 Trường Trung cấp Phương Nam tại xã Long Đức, huyện Long Thành do trường Trung Cấp Phương Nam làm chủ đầu tư

Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: khoảng 10,0262 ha (100.262 m2)

(trong đó Trường Đại học Tư thục Phương Nam khoảng 07ha và Cơ sở 2 Trường Trung cấp Phương Nam khoảng 03ha)

- Quy mô đào tạo: khoảng 4.000 – 5000 sinh viên.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

-->