Thông tin chi tiết

CHUYỂN NHƯỢNG QUỸ ĐẤT GẦN 2ha ( đã có nhà xưởng xây sẵn 8000m2)

-->