Thông tin chi tiết

***BÁN KHÁCH SN BIN M KHÊ, SƠN TRÀ. ĐÀ NNG.

- Mt tin Trc đường bin Võ Nguyên Giáp

- Khách sn tiêu chun 4 sao

- khách sn mi Xây ( Đã hoàn công )

- Cơ s vt cht, trang thiết b mi 100% chưa s dng.

- Din tích đất 378m2

- Din tích s dng 4500

- Kết cu: 2 tng hm + 15 tng ni

- Gm tt c 83 phòng kinh doanh + spa + sky bar có h bơi vô cc + Hi trường và phòng điu hành + tng snh + nhà hàng.

-->