Thông tin chi tiết

Bán khách sn gn bin M Khuê , Sơn Trà Đà Nng

- Din tích 180m , ngang 10 x 18m

- tng 56 phòng .cao 11 tng , có nhà hàng hi ngh . k có h bơi ,mi th tc hoàn công đả xong xuôi , lượng khách rt n định

-->