Thông tin chi tiết

siêu phm khach- Sơn Trà - Đà Nng

- Din tích 375m2, ngang 15m,

- đường 5m5 , l 3m

- tng 26 phòng căn h full ni tht, mi xây dng năm đầu năm 2021

-->